Voorbeeldwerk
De Argumentenfabriek

Hoe werkt deze app?

Deze app laat zien hoe de gemeente Hengelo in 2016 haar geld besteedt en welke keuzes de gemeente hierbij heeft gemaakt. De app geeft inzicht in de besteding van publiek geld.

Begrotingsprogramma’s

De app begint met een overzicht van de begrotingsprogramma’s en geeft per programma de totale lasten weer. Deze lasten zijn per programma uitgewerkt in Feitenkaarten. Onder het programma Onderwijs en Jeugd vallen bijvoorbeeld twee Feitenkaarten.

Per Feitenkaart

Elke Feitenkaart is opgesplitst in twee onderdelen. Onderdeel A schetst waaraan de gemeente haar geld besteedt. Hierin staan de activiteiten die de gemeente uitvoert met aanvullende informatie zoals of de gemeente wettelijk verplicht is deze activiteiten uit te voeren. Onderdeel B geeft de belangrijkste maatschappelijke trends weer en de doelen waarop de gemeente zich wil richten. Ook laat onderdeel B zien welke bezuinigingen Hengelo wel en niet kiest.

Per activiteit

Alle informatie per activiteit is ook te zien door te klikken op een activiteit. Omdat elke Feitenkaart een overzicht geeft van de belangrijkste trends en doelen, zijn deze niet altijd van toepassing op elke activiteit. Op de Feitenkaarten staan ook de bezuinigingskeuzes die de gemeente heeft overwogen. Deze app beperkt zich tot hoofdlijnen en omschrijvingen zijn beknopt geformuleerd. De begroting 2016 is het uitgangspunt voor de cijfers in deze app.

Waarom deze app?

Met trots presenteert de gemeente Hengelo de ‘Wat doet Hengelo-app’ editie 2016. In deze app maken we inzichtelijk wat de gemeente doet voor hoeveel geld. Met de app willen we het omvangrijke takenpakket van de gemeente compleet, leesbaar en overzichtelijk weergeven. De opzet is vergelijkbaar met de eerste editie over 2015. De app geeft een beeld van de taken die de gemeente Hengelo uitvoert, welke doelen de gemeente nastreeft en welke bezuinigingen de gemeente doorvoert. Daarnaast staan de belangrijkste maatschappelijke trends beschreven die de gemeente beïnvloeden.

De begroting 2016 is het uitgangspunt voor de cijfers in deze app. We willen met de app de beleidsbegroting publieksvriendelijk en toegankelijk maken. De app biedt daarom informatie op hoofdlijnen. Dit doet niet altijd volledig recht aan de wereld die hierachter ligt.

We kiezen er bewust voor om de informatie beschikbaar te stellen in de vorm van een app. Deze ontwikkeling past in ons streven naar papierloos vergaderen en digitaliseren van de planning- en controlcyclus. Gebruikt u een tablet? Dan is de app altijd offline te bekijken nadat u deze heeft toegevoegd aan het beginscherm. Gebruik via een pc vereist altijd een internetverbinding.

Wij wensen u veel plezier en succes bij het gebruik van deze app. Heeft u vragen of opmerkingen over de app? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Hengelo via gemeente@hengelo.nl.

Gemeente Hengelo, september 2015

Hoe is deze app gemaakt?

Deze app is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de gemeente Hengelo en De Argumentenfabriek in de zomer van 2015. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleveren en de betrouwbaarheid van de informatie. De bedragen zijn van september 2015 en de indicatoren die horen bij één activiteit zijn zoveel mogelijk uit hetzelfde jaar. Deze app is de tweede editie na de eerste ‘Wat doet Hengelo’-app over 2015. De app is gepubliceerd in september 2015.

Projectleider: Daniël Coenen

daniel@argumentenfabriek.nl

In opdracht van:

gemeente@hengelo.nl

Technische realisatie: